Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantıları

Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantıları

Türk Eczacıları Birliği 44. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu, Bölge Eczacı Odalarının Genel Sekreterleri, Saymanları ve Denetleme Kurulu Başkanlarının katılımları ile 27.06.2024 tarihinde Ankara’da Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney’in açılış konuşması ile başladı. Ardından, Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları, üç ayrı salonda eşzamanlı olarak toplandılar.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Ali Erdem Genel Sekreterler Oturumunda, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Uğur Elik Saymanlar oturumunda, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş Denetleme Kurulu Başkanları oturumunda, oda yöneticilerine ilgili mevzuat, işleyiş ve yürütülen çalışmalar hakkında birer sunum yaptılar. Sunumların ardından, oda yöneticilerimizin soruları yanıtlandırıldı ve işleyişteki uygulamalar değerlendirildi.

Genel Sekreterler oturumuna, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanı Sayın Dr. İbrahim Muaz Yaradılmış ve İlaç Tedarik ve İhracat İzlem Birim Sorumlusu Sayın İrfan Kayabaşı da Birliğimizin daveti üzerine katılım sağlayarak ilaç temin süreçleri, stok takibi ve İlaç Takip Sistemi işleyişi hakkında bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiler.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI