Oda Denetçi Eczacılarının Eczane Denetiminde Aradıkları Hususlar

Eczacının işinin başında olup olmadığı ?
Çalışma saatlerinde beyaz önlük giyip giymediği, isimlik kullanıp kullanmadığı ?
Eczanenin ruhsatının olup olmadığı ?
Eczanenin ortamının hijyenik koþullara uygun olup olmadığı ?
Eczane raflarında son kullanma süresi dolmuş ilaç bedelsiz numune, SSK ilacı, küpürü kesik ilaç yada sürşarj genelgesine aykırı , etiketli ilaç bulunup bulunmadığı ?
Soğuk zincir koşullarında saklanması ilaçların eczanede buzdolabında bulunup bulunmadığı ve bu tür ilaçların dağıtımında Sağlı;k Bakanlığının genelgesi doğrultusunda soğuk zincir koşullarına uyulup uyulmadığı ?
Eczanede bulunan ilaçların saklandığı ortam koşullarının (ısı, ışık, nem vb noktalarda) olup olmadığı ?
Eczanede bulundurulması gerekli defterlerin bulunup bulunmadığı ?
Eczanede majistral tarifenin bulunup bulunmadığı ?
Yasa dışı yollara giren ilaçların eczanede satılıp satılmadığı ?
Eczanede ışıklı nöbet levhası bulunup bulunmadığı ?
Nöbetçi eczane kartlarının doğru asılıp asılmadığı ve bu kartlardakinöbetçi eczane bilgilerinin eksiksiz olup olmadığı ?
Eczacı odası yönetim kurulunca belirlenen eczane çalışma saatlerine ve tatillerine uyulup uyulmadığı ?
Eczane tanıtım levhalarının 6197 sayılı yasaya bağlı olarak hazırlanan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı ?
Eczane vitrininde eczacı odalarınca onaylanmış afişlerin dışında (deontolojiye aykırı) ticari rekabete dayalı duyuru ve ilaç tanıtım yönetmeliğine aykırı; halka yönelik ilaç firmalarınca dağıtılan reklam ( tanıtım) afişi olup olmadığı eczane vitrininde ışıktan korunması gereken ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı ?
Resmi ve özel kurum .kuruluşlara Büyük Kongre kararı dışında (%5’i aşan iskonto yapılmadığı ,yasa gereği alınması gereken hasta katılım payının eksiksiz alınıp alınmadığı ?
Kamuoyunda eczacıları ve eczacılık hizmetlerini olumsuz etkileyen reçete toplama ,çırak ikili anlaşma ,telefon ve faksla sipariş alma vb.) uygulamaların olup olmadığı ?
Eczanede yasa yönetmelik ve genelgelere aykırı (malzeme ürün v.b) satış yapılıp yapılmadığı ?

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI