Ecza Deposu Sorumlu Müdürlüğü

Ecza Deposunun Faaliyetini Ve Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
Ecza Deposu Yetkilisinin Eczacıyı Sorumlu Müdür Atadığına Dair Dilekçe, ( Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi )
Eczacı Odasında Kayıtlı Eczacının Sorumlu Müdürlüğü Kabul Ettiğine DairDilekçe,
Ecza Deposu Sorumlu Müdür Değişikliğinde, Eski Sorumlu Müdürün İstifaDilekçesi,
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, ( İlk Açılışta İstenir)
İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İstenen 5 Adet Röleve Planı. ( Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir.) (İlk Açılışta İstenir. )
Eczacı Odası Bölge Temsilsici Raporu Aslı, (İlk Açılışta İstenir )
Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş Yerinde Çalışmış İse, Bu İş Yerinden "İlişik Kesme" Belgesi.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI