Hastane Eczanesi Açılışında İstenen Belgeler

Hastane Eczanesi Açılış Dilekçesi, (İlk Açılışta İstenir)
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı Raporu Fotokopisi, (İlk Açılıştan İstenir )
Eczacı Odası Bölge Temsilcisi Raporu, (İlk Açılışta İstenir)
Eczanenin İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tasdikli 5 Adet Röleve Planı, (Röleve Planlarının Oda Tarafından Da Tasdiklenmesi Gerekmektedir, (İlk Açılıştaİstenir)
Hastane Yetkilisinin Ve Ortaklarının Eczacıyı Sorumlu Müdür AtadığınaDair Dilekçe, (Ekinde Dilekçeyi İmzalayan Kişinin İmza Yetki Belgesi)
İl Sağlık Müdürlüğü' nden Beş Adet Röleve Planı.
Hastanenin Faliyetini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
Sorumlu Müdür Değişikliğinde Eski Sorumlu Müdür Eczacının İstifaDilekçesi,
Sorumlu Müdür Eczacı Daha Önce Bir İş; Yerinde Çalışmış İse, Bu İşYerinden "İlişik Kesme" Belgesi

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI