2009 Yılı Oda ve Yardımlaşma Sandığı Aidatları Hakkında

Sayı : 06.2009/ 527

Konu : Oda Aid. ve Yard. Sand. Aid. Hk.

Sayın Üyemiz;

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2009 dönemi için ( 0,053505 ) olduğu, 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Kamu Personeline İlişkin Hükümleri 21. maddesi gereğince, 31.12.2008 gün ve 27097 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete?de yayınlanmıştır.

Buna göre; Oda giriş, Oda yıllık aidatları ile Yardımlaşma Sandığı ve Afet Fonu aidatları aşağıda çıkarılmıştır.

Odamızın ve TEB?in en büyük gelir kaynaklarını üyelerimizden toplanan aidatlar oluşturmaktadır. Ayrıca yıllık aidatların ödenmesi yasal zorunluluktur ve o yılki aidatlarını ödemeyen üyelerimizin Oda ve Sandık hizmetlerinden yararlanamayacaklarını bir kez daha hatırlatır, yıllardır sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak meslek onuru ve gururu ile hizmet veren tüm meslektaşlarımıza 2009 yılının sağlık, başarı dolu günler getirmesini dilerim.


ECZANE ECZACISI AİDATLARI

TEB ODA AİDATI :

26,75 TL

TEB AFET FONU :

53,50 TL

ODA KATILIM PAYI:

321,00 TL

TEB YARD. SAND. AİD.

80,26 TL

481,50 TL

FİRMA, DEPO, MESUL MÜDÜR AİDATLARI

TEB ODA AİDATI :

13,38 TL

TEB AFET FONU :

53,50 TL

ODA KATILIM PAYI:

321,00 TL

TEB YARD. SAND. AİD.

40,13 TL

428,00 TL

MESLEK İCRA ETMEYEN ECZACI AİDATLARI

TEB ODA AİDATI :

00.00.0000
514 Okuma

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI