EMEKLİ SANDIĞI PROGRAMINDA REÇETE GİRİŞLERİ HAKKINDA

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Eczacıların Emekli Sandığı reçetelerini çift bilgisayardan girerek iki ayrı döküm alarak iki ayrı fatura keserek Emekli Sandığına göndermesi durumunda dökümdeki reçetelerin işlem sıra numaralan birbirini takip etmemektedir. Bu durum Emekli Sandığında ödeme alma aşamasında sorun yaratmakta ve reçeteler eczacıya toplu olarak iade edilmektedir. Reçeteler eczacıya iki şekilde iade edilmektedir.


1- Eczacının iki ayrı bilgisayardan aldığı dökümlerin ikisi birden sıra numaraları birbirini takip etmemekte diye iade edilmişse eczacının yapması gereken işlem bilgisayarındaki dökümü boş iken iade edilen iki dökümdeki reçeteleri işlem sırası ile reçete kontrolden çağırarak yeni döküm listesi hazırlamak ve eski faturaları iptal ederek yeni fatura düzenleyerek Emekli Sandığına göndermek.

2- Eczacının gönderdiği İki dökümden birisinin ödemesini hazırlayan memur ekranda karşısına gelen ikinci döküme ait reçetelere silinmiş kayıt ibaresi koymaktadır. İkinci dökümün ödemesini yapacak olan memur ise silinmiş kayıt ibaresi olan reçeteler ekranına gelmeyince bilgisayar kaydı bulunmadığından dolayı reçeteleri iade etmektedir. Bu durumda eczacı bu reçeteleri yeni girişten girememekte ve reçete kontrolden reçeteleri çağıramamaktadır. Sorununu çözebilmek için yapılacak işlem ise Bilgi işlem Dairesine telefonla ulaşamıyorsa bile 0.312.418.08.69 numaralı faksa iade edilen döküm listesi ve eczanenin telefon numarası ile birlikte açıklayıcı bir bilgiyi fakslaması durumunda reçetelerin silinmiş kayıt ibaresi kaldırılacak, eczacıda reçeteleri tekrar ödenmek üzere Emekli Sandığına gönderebilecektir.

Eczacılar Emekli Sandığı reçetelerini mümkünse tek bir bilgisayardan girerlerse veya iki bilgisayardan reçete girmek istiyorlarsa fatura kesmeden önce iki bilgisayardaki dökümleri birleştirip icmal listesi alırlarsa bu tür sorunlarla karşılaşmazlar.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI