EMEKLİ SANDIĞI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK

34.A.00.008521
Ankara,10.06.2005

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,


10 Haziran 2005 tarih ve 25841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 06.09.2003 tarih ve 25221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 36'ncı maddesinin üçüncü fıkrası "İlaçların hak sahibi dışındaki bir kişiye verilmesi halinde, ilaçları teslim alan kişinin kimlik bilgileri, adresi ve imzası alınır." şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI