Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara ait Reçetelerin Teslim İşlemleri Hakkında

Sayın Üyemiz

Bilindiğiüzere, Göçİdaresi İlMüdürlükleri ilesözleşmelieczanelerimizcekarşılanangeçici korumakapsamındaki yabancılaraait fatura ve eki belgeler incelenmek üzere Mamak Caddesi No: 181/A (Mamak Belediyesiyanı)Mamak/Ankara adresinde bulunanErtuğrulGaziSağlıkSosyal Güvenlik Merkezine teslim edilmektedir.

ErtuğrulGaziSağlıkSosyal Güvenlik MerkeziMüdürlüğü tarafından Türk Eczacıları Birliği'ne gönderilen yazıile, reçete tesliminin dahasağlıklıve etkin birşekildeyürütülebilmesiamacıyla,fatura ve eki belgelerin tesliminin, 01.09.2022 tarihinden itibaren,aşağıda belirtilen özelliklerdekırmızıdosyalar ilegerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Belirtilen kırmızı dosyaları eczacı odamızından temin edebilirsiniz.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI