Anket Çalışması Hakkında

Sayın Üyemiz

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi '' İş Dünyasının, Mezunların Yeterliklerine İlişkin Memnuniyet Anketi düzenlemiştir. Ankete katılımınız önem arz etmektedir.

Anketlinki: https://eanket.trakya.edu.tr

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI