E - Fatura Geçiş Süreci

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) yayımlanmıştır.

Yapılan değişiklik ile;

Eczanelerimizin 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanların ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olduğu bildirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak yönetim kurulumuzca gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Gerekli bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır.


Ecz. Gürkan Kılıçcıgil
Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI