Ücretsiz Dağıtımı Gerçekleştirilen Grip Aşıları Hakkında

Sayın Üyemiz

Bilindiği üzere Sanofi firmasının grip aşıları depolarda tükendiğinden dolayı Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği grip aşıları eczanelerimizden hak sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Ara geçiş döneminde reçete yazdırmış hastalarımızın reçetelerini REÇETEM sistemi üzerinden Halk Sağlığı Grip Aşısı ile eşdeğer girerek tekrar kaydetmemiz gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI