2020 SGK Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

SAYIN ÜYEMİZ ;

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 25.09.2020 tarihinde imzalanan 2020 yılı Protokolüneistinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilaç hizmeti veren eczanelerin sözleşmelerini 31.10.2020 tarihine kadar yenilemeleri gerekmektedir. 2020 Yılı SGK Tip Sözleşmeleri ve TEB ile SGK arasında “İlaç Teminine İlişkin Protokol” eki Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri de odamıza gelmiş olup; Sözleşme yenileme ve Tıbbi Malzeme Sözleşme imzalama işlemleri aşağıdaki program dahilinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Ancak dileyen üyemiz Sözleşme formlarını Odamızdan temin edip 31 Ekim 2020günü mesai bitimine kadar bizzat İstanbul'da sözleşmesini yenileyebilir.

SGK sözleşme yenileme işlemlerini Odamız aracılığıyla yapmak isteyen üyelerimizin sözleşme yenilemeye gelirken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyledir ;

1- Mutlaka Mesul MüdürEczacıbizzat kendisi, kaşesiyle birlikte gelmelidir.

2- SGK sözleşme formları doldurulurken;


- SGK Sicil No (1822 ile başlayan numara)
- T.C.Kimlik No
- Diploma No
- ÜTS'den alınan tekil tanımlayıcı numara (266 ile başlayan 13 haneli numara)

bilgileri de yazılacağından üyelerimizin bu bilgileri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Dilekçe(EK-1)

2- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi ( soyisim değişikliği olan üyelerimiz için de bu durumu gösterir resmi belge fotokopisi sözleşme ekinde teslim edilmelidir.)

3- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

4- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi(odamız tarafından sözleşme formlarına eklenecektir.)

5- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde dilekçe

6-Adli sicil kaydı aslı( E- devletten alınabilir.)

7-Satış Hasılatı

.


KURUMA UYGULANACAK ECZACI İNDİRİM ORANLARI

1.000.000 TL'ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0 indirim,

1.000.000 TL’den 1.250.000 TL’ye kadarsatış hâsılatı olan eczaneler tarafından %0,75 indirim,

1.250.000 TL’den 1.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,30 indirim,

1.500.000 TL’den 2.100.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %1,60 indirim,

2.100.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,25 indirim,

2.500.000 TL’nin üzerinde satış hâsılatı olan eczaneler tarafından %2,50 indirim.


Not: 2020yılı aidatlarının ve sözleşme bedellerininödenmesinin banka havalesi olarak yapılması rica olunur.

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İÇİN (YENİLEME)

1- Sözleşme Başvuru Formu(Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu )

2- Eczane tarafından imzalanmış Ek-6/3 Eczane taahhütnamesi(Taahhütname Sözleşme Formu içinde 5. sayfada yer almaktadır, ayrıca bir taahhütname belgesi düzenlenmeyecektir)

3- Medikal malzeme sözleşmeleri ücretsizdir.

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi İçin;( İLK DEFA YAPACAKLAR İÇİN)

1-Sözleşme Başvuru Formu(Sözleşmenin Ekinde yer alan Ek-6/2 Formu )

2-Eczane Mesul Müdürü İmza Sirküleri , Kimlik fotokopisi(Noter tarafından onaylanmış olmalıdır)

3-Ruhsat Fotokopisi(Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi Fotokopisi)Noter veya İl Sağlık Müdürlüğü onaylı (Ruhsat Fotokopileri üyelerimizden toplandıktan sonra topluca İl Sağlık Müdürlüğüne onaya götürülecektir)

4-Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli Sicil kaydını gösterir belgenin aslı(E-Devletten alınan çıktı geçerlidir)

5-Eczane tarafından imzalanmış Ek-6/3 Eczane taahhütnamesi(Taahhütname Sözleşme Formu içinde 5. sayfada yer almaktadır, ayrıca bir taahhütname belgesi düzenlenmeyecektir)

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI