Sıralı Dağıtım Reçetelerinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

Sayın Üyemiz

Eczanelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolün EK-4 14.maddesindeki sıralı dağıtım reçetelerinin karşılanması sırasında yaşanan hasta mağduriyetine yol açabilecek sorunlarla ilgili olarak eczacı odası ile anında iletişime geçmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI