Anket Çalışması Hakkında

Sayın Üyemiz

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı,serbest eczacıların Covid-19 pandemisi ile ilgili tutum ve davranışlarını değerlendirme anketi düzenlemiştir. Ankete katılımınız önem arz etmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI