NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ HK.

Sayın Üyemiz

20 Mayıs2020 gece nöbetini ERKİNECZANESİ ve FİLİZECZANESİ tutacaktır. Gerekli düzenlemenin tarafınızdan yapılmasını rica ederiz.

Edirne Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI