(SUT) ve (TUT) UYGULAMASI

Sevgili Meslektaşlarımız;

25 Mayıs 2007 tarih 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete?de iki adet Tebliğ yayımlandı: Bunlardan bir tanesi Maliye Bakanlığı?ndan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (TUT) Sıra No:8, diğeri de Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı?ndan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) bu iki Tebliğ arasındaki en büyük fark kapsamı ile ilgilidir.

Tebliğ hükümleri 15.06.2007 tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı, başlaması ile birlikte Tebliğ değişiklikleri gelmeye başladı, bugün için 3 tane oldu. Bu gidişle 2006 Tedavi Yardımı Tebliğini aratmayacak biliyorsunuz o Tebliğ de uygulandığı süre içerisinde neredeyse ortalama 30 günde birdeğişmişti.

Bu Tebliğ değişiklikleri artık eczacının birer parçası gibi niçin böyle oluyor ? Sebebi çok açık, hazırlanırken bu işin uzmanları orada yok. Sağlık zincirinin son halkası eczanelerdir. Hasta ile en son buluşan nokta, reçeteyi düzenleyen hekimler ile karşı karşıya kalan nokta, geri ödeme kurumlarının bitmek bilmeyen istekleri ile karşı karşıya kalınan nokta hep biz eczacılarız.

Aynı şey 2007 ilaç alım protokolü için oldu, deyim yerindeyse zorla elimize geçen sözleşme hükümlerine baktığımızda ikili bir anlaşmadan çok bir teslimiyet belgesi anlamındaydı.

25-26 Haziran Başkanlar Danışma Kurulu?nda görüşülen ve kabul edilemez bulunan bu protokol hükümleri geceli gündüzlü görüşmeler sonucu kabul edilebilir bir noktaya getirilmiş oldu. Ama bu yıl böyle önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor, düşünmek bile istemiyorum.

Örnekleme yöntemi ile faturalarımızın incelenmesinde gelinen nokta da bir uzlaşma ürünüdür.

Yıllardan beri çekilen inceleme sıkıntısı dileriz son bulmuş olur.

Bölgemiz açısından hata oranı SSK reçeteleri için 0,78 düzeyinde olması kesintilerimizin özellikle etik çalışan meslektaşlarımız açısından çok daha az olabileceğini görebiliyoruz. Bunun yanında sıra dışı, kural dışı, çalışan meslektaşlarımız içinde çok daha fazla olacağı da bir gerçektir.

(SUT) ve (TUT) uygulaması sonucu 120 gün sonra başlatılacak olan yatan hasta reçetelerinin tamamının hastane eczanelerinden karşılanması uygulaması İlimizdeki T.Ü.Tıp Fak.Hastanesi Başhekimliği tarafından 15.06.2007 tarihinde başlatıldı. Bunun sonucu Merkez ilçe eczanelerimizde yaklaşık % 15? lik bir ciro azalması oldu. Yasamızda olan bir hüküm nedeniyle bu konuda elimizden çok fazla bir şey gelmiyor.

Dilerim ki ileride telafisi mümkün olmayan olaylar ile karşılaşmayız.

Bir sonraki gündemde buluşmak dileği ile??..

Ecz. Bülent VAREL

BAŞKAN

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI