Gelir İdaresi Başkanlığı İle Görüşmeler

Gelir İdaresi Başkanlığı İle Görüşmeler

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney , Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.M.İbrahim Özkol ve Türk Eczacıları Birliği Mali İşler Koordinatörü Cihan Ayan, 05-06 Kasım 2019 tarihlerinde Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Abdullah Kiraz ile birer görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmelerde,

  • Eczanelerde kullanılan standart tabelalardan, E-logolar için olduğu gibi vergi alınmaması talebimiz;
  • 19.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509 kapsamında Eczanelerin e-belge uygulamaları ve rezerv fatura konusu,
  • Eczaneler tarafından her yıl sözleşme ekinde SGK’ya ibraz edilen EK-5 Eczane Bilgi Formu içeriğindeki bilgiler;
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Tarafından Vergi Borcu Yoktur Yazısı istenmesi uygulamasının sonlandırılması talebimiz

Sayın yetkililere aktarıldı. Görüşme sonucunda, yetkililer, taleplerimizle ilgili çalışma yapılacağı bilgisini verdi.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI