39. BÖLGE EDİRNE ECZACI ODASI 12. SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

SAYIN MESLEKTAŞLARIM, DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;

Bir görevimiz var,hastalarımıza ilacı doğru bir şekilde sunmak.Ama bir de hayalimiz var,hastaya ilacı sunarken ilaç ve sağlık danışmanlığı hizmetini çağ’ın gerektirdiği ve hastalarımızın beklentileri doğrultusunda en üst seviyede gerçekleştirebilmek.Eczacının danışmanlık rolünü ön plana çıkarmak bu mesleğe yapılacak en önemli katkılardan birisidir.Bunun için sadece meslek örgütü yöneticilerinin değil tüm eczacıların bu doğrultuda azami çaba göstermesi gerekmektedir.Aksi bir davranış eczacılık mesleğinin başka bir boyuta evrilmesini ivmelendirecektir.Bu anlamda üzerimizde tarihsel bir sorumluluk var,tüm meslektaşlarımızın bu bilinçle hareket edeceğine dair inancımız tamdır.

Ancak sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmetini en üst seviyede verme azminde olan meslektaşlarımızın önünde bir çok engel var.Bunlardan birisi de maalesef Sağlık Uygulama Tebliği.Tebliğ öyle bir noktaya geldi ki artık eczacılar neredeyse tüm mesailerini tebliği çözümlemek için harcıyor.Aksi takdirde yüksek kesintilerle karşı karşıya kalınıyor.04.09.2019 tarihli SUT değişikliği ise artık işi çığırından çıkardı.Bilhassa Astım ve KOAH ilaçları ile ilgili değişiklik ise tam bir karmaşaya dönüştü.Buradan bir kez daha sesleniyoruz Sağlık Uygulama Tebliği bir an önce sadeleştirilmeli ve Medula Provizyon Sisteminde onay alan bir ilaçla ilgili eczane boyutunda herhangi bir kesinti yapılmamalıdır.

Değerli Meslektaşlarım,

2000’li yılların başına kadar 7 olan Eczacılık Fakültesi sayısı maalesef an itibari ile artık sayısını bizim bile bilemediğimiz bir noktaya geldi.Neden bizim bile bilemediğimiz diyorum , çünkü yaklaşık 35 fakülte eğitim verirken ,15 civarı fakülte kuruluş aşamasında veya eğitime başlamamış durumda.

Bir an önce yeni Eczacılık Fakültesi açılması durdurulmalıdır.

Eczacılık Fakülte’lerinde Eczacı Akademisyen eksikliği had safhadadır.Lisans Üstü Eğitim’e öncelik verilerek Eczacı Akademisyen yetiştirilmelidir;yetiştirilmelidir ki onlar da halkımıza sağlık hizmeti sunacak donanımda eczacılar yetiştirsin.

Aynı zamanda ÖSYM tarafından Eczacılık Fakülteleri için taban puanı sıralaması uygulamasına geçilmelidir.

Bu taleplerimiz eczacılık mesleği için olduğu kadar toplum sağlığı içindir.Bunu yetkililerin kesinlikle göz ardı etmemesi gerekir.Bu hem siyasetin hem de bürokrasinin sağlıklı bir toplum yaratma adına topluma karşı olan sorumluluğunun gereğidir.

Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizin bildiği üzere 2012’de yasamızda bir takım değişiklikler oldu.Bunlardan birisi de Yardımcı Eczacılık Uygulaması.Eczacılık Fakültesinden mezun olan meslektaşlarımız mesul müdür olabilmek veya bir eczane açabilmek için 1 yıl boyunca bir serbest eczanede veya hastane eczanesinde yardımcı eczacılık görevini yerine getirmek zorunda. Mesleki hayata doğru bir şekilde başlamak noktasında akılcı bir uygulama olmasına rağmen , sahada yaşanan olumsuzluklar uygulamanın dezavantajları olarak karşımıza çıkıyor.En önemli problemlerden biri Yardımcı Eczacılık Uygulamasının tamamen serbest eczaneler üzerinden gerçekleştiriliyor olması.Kamu veya Özel Hastaneler bu noktada birer istihdam alanı yaratmalıdır.

Aynı zamanda Yardımcı Eczacı istihdam eden meslektaşlarımız yıllık yaklaşık en az 50-60 bin TL’lik bir maliyeti karşılamak durumundadır.Ülkemizin ve haliyle sektörümüzün içinden geçtiği bu zor ekonomik şartlar göz önüne alındığında bu gerçekten altından kalkılması zor bir tablodur.

Eğer Yardımcı Eczacılık Uygulaması bu haliyle devam edecekse bir an önce bu meslektaşlarımızın SGK iskonto baremleri indirilmeli veya destekleyici ekonomik paketler devreye sokulmalıdır.

İyi bir Eczacı yetiştirmek sadece iş hacmi yüksek eczacının sorumluluğunda değildir.Kamu otoritesi bu alana gereken desteği bir an önce vermelidir.Geçici ve palyatif çözümler arzu edilen katkıyı sağlamayacak ve beyhude bir çabadan öteye geçemeyecektir.

Değerli Meslektaşlarım,

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurulu’muzun mesleğe , meslektaşlarımıza ve dolayısıyla halk sağlığına katkı sunması temennisiyle sözlerime son veriyor , sizlere şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına tekrar saygılarımı sunuyorum.

Ecz. Cenk KES

BAŞKAN

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI