Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranlarında Artış

41.A.00/12696

18.04.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Piyasalardaki hareketlilik ve bankalarca kredi faizlerine uygulanan artış sonucunda, Sandık kaynaklarının korunmasını ve yönetimini sağlayabilmek amacıyla, üyelerimize kullandırılan kredilerin kullandırım faiz oranı %1,65'den%1,95seviyesine yükseltilmiştir.

Krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılmaya devam edecektir.

Bankaya iletilen kredi kullandırımtalimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Kredi işlemlerinde bankaya hiçbir masraf ve ek ücret ödenmeyecektir.

Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi oranları ve kredi ödeme tablosu 19.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz. Mehmet İbrahim ÖZKOL

Sayman

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;

a)Nüfus Cüzdanı,

b)İmza Sirküleri,

c)Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulanyılın son dönem

GeçiciVergiBeyannamesi.

d)Vergi Levhası,

e)Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kartgecikmesi vb.)

varsa ödendi belgeleri,

f)Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI