Majistral Komisyonu Toplantısı Hakkında

Majistral Komisyonu, Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu ÜyesiEcz.H.Vural Tunalı’nın başkanlığında, Bölge Eczacı Odalarındantemsilcilerin katılımıyla 12.04.2019 tarihinde Ankara’da toplandı.

Toplantıda; majistral formülasyonlar ve eczacıların bu konudakisorunları üzerinde duruldu. Konuyla ilgili genel değerlendirmeyapılarak, bu dönemde yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgipaylaşımında bulunuldu.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI