BAŞKAN'IN 30.09.2006 TARİHLİ MALİ GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

BULENT VAREL.JPGDeğerli Meslektaşlarım

Ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler içerisinde biz eczacıları doğrudan ilgilendiren ise Genel Sağlık Sigortasının çıkarılması ve buna bağlı olarak uygulanacak Aile Hekimliği uygulamasıdır.

Genel Sağlık Sigortası oldu bittiye getirilmiş, kamuoyunda yeterince tartışılmamış ve insanlarımız bilgilendirilmemiştir. Korkarım ki Aile Hekimliği uygulaması da biz yaptık, oldu mantığı ile uygulamaya konulacaktır. İlimizin pilot uygulama yapılacak yerlerden olması nedeni ile bizim için Aile Hekimliği daha da önem kazanmaktadır.

Sağlık alanında özellikle ilaçta yaşanan gelişmelere bakacak olursak ilaç fiyat kararnamesi, buna bağlı olarak ilaç fiyatlarında % 30- 35? lere varan düşüşler, SSK?lı ve Yeşil Kart?lı sigortalılarımızın ilaçlarının serbest eczanelerden temin edilmesi, kamu ve kademeli eczane iskontolarının başlaması, ilaç fiyat kararnamesi ile eczacı kar oranlarının yeniden belirlenmesi sayılabilir.

35 milyonun üzerindeki SSK?lının ve geliri olmayan yada düşük gelirli Yeşil Kart?lı vatandaşlarımızın serbest eczanelerden ilaç almaya başlaması ile toplumun % 90? ına çağdaş eczacılık hizmeti vermeye başladık.

SSK? da 2004? te 60 milyon reçete karşılanmış iken bu sayı 2005 yılında 90 milyona çıktı, bu yıl bunun daha da artacağı kuşkusuzdur. Bu artış vatandaşımızın sağlık hizmetine erişiminin kolaylaşması sonucu olmuştur. Reçete sayısındaki % 50?lik artışa karşılık Sosyal Güvenlik Kuruluşunun ödediği paradaki artış % 14 olarak gerçekleşmiştir.

Bu olumlu gelişmeler yanında sektörümüzü olumsuz etkileyen faktörler de olmuştur:

İlaç fiyatlarındaki indirimler artık bizim rafımızdaki ilaçtan olmaktadır. Bu bir anlamda bizim cebimizdeki, elimizdeki ilacın, parasını ödediğimiz ilacımızın, sermayemizin erimesine yol açmaktadır.

Bütçe Uygulama Talimatındaki değişiklikler artık çekilmeyen bir hal aldı. 29 Nisan 2006? dan bu güne kadar yapılan değişiklik sayısı 5? dir. Bu değişiklikler vatandaş ile eczacıyı çok sık olarak karşı karşıya getirmektedir.

Biliyorsunuz geçen ay 116 kalem ilaç geri ödeme listesinden tasarruf gerekçesi ile çıkarıldı. Çıkarılan bu ilaçlardan bir kısmının etkisiz olduğu söylendi, o zaman etkisiz ilacın ruhsatının iptal edilmesi gerekmez mi? Bu ilaçları vatandaş kendisi para ile satın alırsa etkili mi , tedavi edici mi oluyor ?

Geri ödeme listesinde yapılan düzenlemeler ile tasarruftan bahsediliyor, Sosyal Güvenlik Kurumlarından korunduğu söyleniyor. İnsan sağlığından tasarruf olur mu ? Vatandaşın sağlığını korumak devletin en temel görevi değil mi ?

Bütçe uygulama talimatı son olarak 14 Eylül 2006 tarihinde değişti. Ne mi oldu ?

1 Ağustos?da ödeme listesinden çıkarılan obezite ilaçları tekrar geri ödeme listesine alındı.Bu örnek bile yapılan düzenlemelerin ne kadar bilimsel olduğunu göstermeye yetiyor.

Son Tebliğ ile Kemoterapi gören hastalarda kullanılan Filgrastim (Neupogen ) adlı ilaç da geri ödeme listesinden çıkarılmıştır. Kanser hastaları için hayati önemi olan bu ilaç tedavi sırasında vücut direncinin düşmesinin ardından vücut savunmasını arttıran maddenin kandaki miktarını arttırmaktadır. Bu ilaç kullanılmaz ise vücut savunmasız kalacaktır ve hastayı ölümcül bir enfeksiyon bekleyecektir. Tedavi maliyeti artacaktır.

Biz eczacılar bu tür uygulamaların kendi alanında uzmanlaşmış kurumlar ile tartışılarak ve uzlaşılarak hayata geçirilmesini istiyoruz.

Yine biz eczacılar olarak toplumun ilaca erişmesinin önünde engel olabilecek her türlü uygulamaya karşıyız. Bütçe Uygulama Talimatı hastanın ilaca ulaşmasını engellemek yerine akılcı ve rasyonel ilaç tedavisi yapılmasına katkı sağlamalıdır.

Unutmayalım tedavi olmak insanın en temel hakkıdır. Bunun savunulması, gerçekleşmesi adına elimizden gelen tüm çabaları bu güne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun?da yapılması gereken düzenlemeler ile ilgili olarak uzlaşma sağlanan metnin her geçen gün önemi artan mesleğimize olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz ve en kısa sürede yasalaşmasını istiyoruz.

Ecz.Bülent VAREL
Başkan

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI