2005 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI TEBLİĞİ YAYIMLANDI. (EK-2/D)?DE YER ALAN EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER, 01/07/2005?TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

34.A.00.008661
Ankara, 16.06.2005


ÖNEMLİ
İVEDİ !


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 15.06.2005 tarih ve 25846 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No:13) (Tedavi Yardımı) Tebliği yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)'de düzenlemeler yapılmış ve ayrıca 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-2/D)'de yer alan eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin düzenlemelerin 1 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel SekreterEki: 15.06.2005 tarih ve 25846 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı Tebliği

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI