Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Van ve Mardin İlleri İçin Fatura Teslim Süresinin Uzatılması Hakkında

39.A.00.003790
14.10.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Birliğimize eczacı odalarımızdan gelen talepler üzerine Ekim ayına ait faturaların son teslim tarihinin ertelenmesi talebimiz SGK Başkanlığına iletilmişti.

Konu hakkında Kurum tarafından 13.10.2014 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile,

Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Van ve Mardin illerinde yaşanan olağandışı durum nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucularının faturalarına ait dönem sonlandırma işlemlerinde aksaklık yaşanmaması için dönem sonlandırma işlemlerinin ertelenerek 27/10/2014 tarihine kadar uzatıldığı; 27/102014 (dahil) gününe kadar teslime dilecek söz konusu faturaların 15/10/2014 tarihinde teslim edilmiş gibi kabul edilerek avans ödemelerinde genelge maddelerinin uygulanacağı bildirilmiştir.

Kurum yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI