SGK Sözleşme Yenileme Süresinin 30.06.2014 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında

39.A.00.002306
11.06.2014

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasından imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ün 7. 1.maddesi "Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir…" şeklinde düzenlenmiştir.

Kurum ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan Protokol revizyon görüşmelerinin henüz sonuçlandırılamamış olmasından dolayı, eczanelerimizin sözleşme yenileme işlemleri daha önce, 30 Mayıs 2014 tarihine kadar ertelenmişti. Revizyon görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle, sözleşme yenileme süresinin 30.06.2014 günü mesai bitimine kadar uzatılması talebimiz, SGK Başkanlığına iletilmiş ve Kurumun ekte yer alan yazısı ile talebimizin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve ilgili hususların tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurumun yazısı için tıklayınız.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI