İLAÇLARIN ENDİKASYON DIŞI KULLANIMI İLE İLGİLİ KURUM UYGULAMALARI HAKKINDA

TARİH: 10.06.2005
SAYI : 2005-370

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Birliğimize Antalya Eczacı Odası tarafından gönderilen yazı gereğince, ilaçların endikasyon dışı kullanımı ile ilgili kurum uygulamaları hakkında SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden bilgi istenmiştir.

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 02.06.2005 tarih ve 40424 sayılı yazı ile konu hakkında verilen ayrıntılı bilgi şu şekildedir :

1.Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş endikasyonları raporda belirtilmek kaydıyla, tedavide kullanılması mümkündür.

2.İlaçların endikasyon dışı kullanımı için kişilerin Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları başvurular, Bakanlık Komisyonları'nda hastalıkla ilgili kullanılan ilaçların tedavi şemasının belirtildiği sağlık kurulu raporu, o hastalıkta o ilacın kullanıldığını ispatlayan literatür çalışması (bilimsel çalışma) ile birlikte incelendikten sonra hasta bazında o ilaca izin verilip verilemeyeceğine karar verilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından endikasyon dışı kullanım izni her hasta için ayrı ayrı verilmekte olup, bir hasta için verilen iznin başka hastalar için geçerli olması mümkün bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen durumlarda ayrıca Sağlık Bakanlığı izni ve rapor ile birlikte hastanın SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurması ve Genel Müdürlük tarafından ilacın kullanımı için yazılı izin verildikten sonra hastanın ilacının temini mümkün bulunmaktadır.

Bu yazılı izin belgesinin, hastanın her başvurusunda ilacın reçeteye yazılması aşamasında reçeteyi yazacak tabibe gösterilmesi ve ilacın eczaneden alınması sırasında bir fotokopisinin eczaneye verilmesi gerekmektedir.

SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatında ilacın yanında "R" koşulu var ise raporu da yazıya eklenmelidir.

3.Neupogen, Immunglobulin ve Human Albumin gibi ilaçlar da Sağlık Bakanlığı'nca izin verilen endikasyonlara uygun olmak koşuluyla tedavide kullanılabilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla
Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki: 1

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI