TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

02.06.2005/356

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 31.05.2005 tarih 39815 sayı yazı ile,

2005 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı'nın ilgili hükümleri gereğince,hasta adına düzenlenmiş özel karne ile verilmesi gereken "Eritropoietin Preparatları" , "Doğuştan Metabolik Hastalıklarda Kullanılan Özel Mamalar"ile "Hemofili hastalarında kullanılan faktör preparatları"nın,kurum Sağlık Birimleri'nin
Sağlık Bakanlığı'na devri sonrasında,sözleşmeli serbest eczanelerden temini sırasında,hastaların çoğunda özel karne bulunmamasına rağmen,tedavilerin aksamaması bakımından sözleşmeli eczaneler tarafından karşılandığının tespit edildiği bildirilmektedir.

Anılan ürün gruplarının temininde yaşanan sorunlarla ilgili olarak kuruma yapılan çok sayıda başvurunun değerlendirilmesi sonucunda

1-Provizyon Sistemi'nde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli eczaneler tarafından, yazıda belirtilen 3 çeşit karne (Eritropoietin kullanan hastalara, ilacın takibinin yapılması için resimli bir karne, Doğuştan Metabolik Hastalıklarda kullanılan özel mamalar için hastalara verilen resimli bir mama karnesi; Faktör kullanan hastalara verilen Hemofili izlem karnesi )mevcut ise bunların kullanılması, karne mevcut değil ise,ilaç ve mamaların SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı ile Kurum mevzuatı koşullarına uyularak söz konusu karneler aranmaksızın karşılanması,
2-Metabolik enzim bozukluğu olan hastalar adına düzenlenmiş Metabolizma Uzman Tabibinin yer almadığı Kurum mevzuatına uygun resmi sağlık kurulu raporlarına dayanılarak da gerekli ilaçların ve mamaların verilmesi,
3-Uygulamaların devir tarihinden sonra sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanan tüm reçeteleri kapsaması

SSK Yönetim Kurulu'nun 16.05.2005 tarihli,XVII / 492 sayılı kararı uygun görülmüş olup, bundan böyle uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiğini bildirmektedir.

Yazıda belirtilen,eritropoietin preparatları, doğuştan metabolik hastalıklarda kullanılan özel mamalar ve faktör ürünlerine ait reçetelerin çok dikkatli bir şekilde kontrol edilerek, herhangi bir uygunsuzluk veya suistimal olabileceği düşünülen bir durumun belirlenmesi halinde konunun Sağlık İşleri İl Müdürlükleri tarafından incelenmesi,sonucun bir rapor halinde Genel Müdürlüğe bildirilmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla
Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:1

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI