BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA,

14 Ekim 2012 tarih ve 28441 sayılı Resmi Gazetede, Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin yürürlük maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

MADDE 16 ? (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Yedinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları 1/1/2012 tarihinde,
b) Yedinci maddesinin yedinci fıkrası 1/6/2012 tarihinde,
c) (Değişik:RG-30/9/2012-28427) Onuncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2015 tarihinde,
ç) Dokuzuncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri 1/1/2013 tarihinde,
d) Diğer hükümleri ise 31/12/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI