STOK ZARARLARIMIZ VE DAĞITIM KANALLARI

SAYIN ÜYEMİZ
2011 Yılı Kasımayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ve İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ilaçlar için yayımlanan ilgili tebliğ kararnamelere istinaden TEB tarafından fatura kesmemiz ve bu faturaları İTS?de seçmiş olduğunuz dağıtım kanalı ve kooperatiflere vermemiz istenmişti.

Ancak yaşanan süreçte başını SELÇUK ECZA ve HEDEF ECZA depolarının çektiği birtakım dağıtım kanalları yapılan tüm görüşmelere rağmen eczacıların stok zararı faturalarını kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.Bölgemizde de meslektaşlarımız TEB?in ve odamızın duyuruları doğrultusunda faturalarını kesmiş ve ilgili depo ve kooperatiflere teslim etmek istemişlerdir.Ancak SELÇUK,HEDEF ve GALENOS ecza depoları faturaları kabul etmemişlerdir.Bunun üzerine odamız bir duyuru yayınlayarak arzu eden meslektaşlarımızın odamız aracılığı ile faturalarını ilgili dağıtım kanallarına verilmek üzere odamıza gönderebilecekleri hususunu ifade etmiştir.Odamızda toplanan faturalarla ilgili olarak SELÇUK,GALENOS ve HEDEF ecza yetkilileriyle sözlü görüşmeler yapılmış olup , HEDEF ve GALENOS ecza yetkilileri faturaları kabul edeceğini ancak genel merkezlerinden gelen uyarıya istinaden bunları muhasebeleştiremeyeceklerini ifade etmiş, SELÇUK ecza ise faturaları kesinlikle kabul etmeyeceklerini beyan etmişlerdir.Ancak faturaların teslim günü GALENOS ecza deposu yetkilileri genel müdürlüklerinden emir geldiğini ve kendilerinin de bu faturaları kabul etmeyeceklerini bildirmişlerdir.Bunun üzerine odamızda toplanan faturalar bir üst yazı eşliğinde SELÇUK ve GALENOS ecza depolarına iadeli taahhütlü gönderilmiş,HEDEF ecza deposu yetkililerine elden teslim edilmiştir.

Bir süre sonra ilgili tebliğ ve kararnamelerin hatırlatıldığı bir üst yazı eşliğinde gönderdiğimiz faturalar hiçbir gerekçe ve hatta cevabi bir yazı yazma gerekliliği, cesareti ve nezaketi gösterilmeden tarafımıza iade edilmiştir.Bu arada GALENOS ecza deposunun da, göndermiş olduğunuz evrakları koyduğumuz zarfı bile değiştirmeden sadece üstünü karalayıp zarfın arkasına oda ismi ve adresini yazarak tarafımıza göndermesi de kurumsal özenin ne kadar ileri boyutlarda olduğunu gözler önüne sermiştir.Aldığımız duyumlara göre de HEDEF ecza teslim almış olduğu faturaları tekrar eczanelere götürerek geri almaları hususunda söylemlerde ve taleplerde bulunmuştur.

Değerli meslektaşım fatura kesme ve ilgili depolara teslim edilme veya bir başka deyişle faturaların depolar tarafından teslim alınmama süreci böyle yaşanmıştır.

Yıllardır ?eczacı bizim velinimetimizdir, biz eczacının yanındayız? gibi söylemlerde bulunan bu dağıtım kanallarının aslında gerçek yüzleri şimdi ortaya çıkmıştır.Dağıtım kanalları bizlerle yani kendi ifadeleriyle varlık sebepleri ve velinimetleriyle birlikte hareket edeceklerine ilaç sanayi ile kol kola girerek birlikte yol yürümüşlerdir.Aslında bu yadırganacak bir durum da değildir.Çünkü?ikisi?de sermayenin oluşturduğu yapılardır.Sadece para odaklı düşünebilmekte ve hareket tarzlarını da bu şekilde dizayn etmektedirler.Bizler stok zararı için mücadele ederken depoların ilaç fiyat düşüşü ve KKİ artışı nedeniyle yaşamış oldukları zararın firmalar tarafından kuruşu kuruşuna tazmin edilmesi bu iki yapı arasında ne kadar iyi ve girift bir ilişki olduğunun göstergesidir.Evet maddiyat, çağımızda yükselen bir değer olabilir.Ama şu çok iyi bilinmelidir ki bindiğin dalı kesmek de bir o kadar tehlikelidir.

Değerli meslektaşım gelinen bu noktada SELÇUK ve GALENOS ecza depolarına kesmiş olduğunuz ve odamıza vermiş olduğunuz faturalar sizlere geri gönderilmeye başlanmıştır.Bu faturaları arzu ettiğiniz takdirde bu ay için iptal edebilirsiniz.Aynı zamanda birliğimiz ve odalarımız tarafından hukuki süreçler başlatılmıştır.

Değerli meslektaşım bu bir mücadele süreci?Her ne olursa olsun bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, hakkımızı alana kadar gerekirse her ay fatura kesip tekrar iptal edeceğiz.Şunu da çok iyi biliyoruz ki bu sadece bir döneme ait zararın telafisi için yaptığımız işlemler.Ekonomik yaşamımız için tehdit oluşturan KKi?nin üzerimizden geçirilmesi uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi ve kaybettiğimiz ticari iskontoların tekrar geri kazandırılması ve haftalık düşüşlerin telafisi ile ilgili mücadelemiz ise devam edecektir.

Bizler bize bu yaşatılanları asla unutmayacağız, not defterimize kaydedeceğiz ve muhataplarına gerektiği yerde hatırlatmakla kalmayıp gerekeni de yapacağız.

Bu arada zarar faturalarını kabul eden kooperatiflerimize (Bölgemizde İSTANBUL ECZA KOOPERATİFİ?ne) ve bölgemizde faaliyet göstermese de DİLEK Ecza Deposu?na teşekkürlerimizi sunarız.

Bu dönemde şu çok daha iyi anlaşıldı ki eczacının eczacıdan başka dostu yoktur.

Bu duygu ve düşünceler eşliğinde sizlere hep birlikte aydınlık ve güzel günler diliyoruz.

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI