SGK?YA DEVRİ GERÇEKLEŞEN TSK?LILARIN 01 OCAK-02 MAYIS TARİHLERİ ARASI FATURA BEDELLERİNİN TSK TARAFINDAN ÖDENMESİ

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA


Bilindiği gibi, Sosyal Kurumu tarafından 02.05.2012 tarih ve 28280 sayılı Resmi Gazete?de, ?Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştı. Bu Tebliğ?in, Sağlık hizmeti devralınanlar bölümü MADDE 4 (d), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde yer alan kişilerin, 1/1/2012 tarihi itibariyle, daha önce ilgili kurumlar tarafından karşılanan sağlık yardımlarının, Kanunun geçici 12 nci maddesi gereğince devralındığı ve haklarında Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerin uygulanacağı bildirilmişti. Ancak konu hakkında İllerdeki Askeri Birliklerce Eczacı Odalarına gönderilen yazılarda, Sosyal Güvenlik Kurumuna devri gerçekleşen bu kişilerin ilaç ve tedavi gideri ödemelerinin Tebliğin yayım tarihi olan 02 Mayıs 2012 tarihinden sonra SGK tarafından yapılacağından, fatura ve benzeri belgelerin SGK?ya gönderilmesi istenmişti.

Bunun üzerine Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen 04.05.2012 tarih ve 38.B.01.05.1.001631 sayılı yazımız ile, bu Tebliğ ile 01.01.2012 tarihinden itibaren devralındığı belirtilen Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ilaç ve tedavi giderleri karşılanan kişilerin, 2 Mayıs 2012 tarihine kadar ilaçlarına ait provizyon işlemlerinin TSK Sağlık Provizyon Tahakkuk Sistemi üzerinden yapıldığı düşünüldüğünde; dört ay gibi uzun bir süre için geriye dönük olarak Kuruma tekrar faturalama işleminin yapılmasının mümkün olamayacağından, 01.01.2012 tarihinden bu yana Askeri Birliklere teslimi gerçekleştirilmiş veya teslim edilmek üzere hazırlanmış olan faturaların ödemesinin Kurum tarafından ne şekilde yapılacağı hakkında ivedi bilgi verilmesi istenmiş; ardından konu hakkında cevap alınamaması ve İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Sakarya, Mersin ve Manisa Eczacı Odaları tarafından da Birliğimize yapılan bildirimlerin devam etmesi üzerine, Kuruma 01.06.2012 tarih ve 38.B.01.05.1/001895 sayılı bir yazı daha gönderilerek, yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, söz konusu Tebliğ?in yürürlük tarihinin 02.05.2012 olarak belirlenmesi talep edilmişti.

Konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize 15.06.2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.11.03.02/-1123-10939656 sayılı bir yazı iletilmiş olup, bu yazıda, söz konusu Tebliğ kapsamında SGK?ya devredilen hak sahiplerine ait 01.01.2012-02.05.2012 tarihleri arasında düzenlenen reçetelerin bedellerinin ilgili TSK ödeme birimi tarafından yapılacağının TSK Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemi?nde yayımlanan 23.05.2012 tarihli duyuru ile duyurulduğu belirtilmiştir.

TSK-SPTS?de yayımlanan duyuru metni yazımız ekinde yer almakta olup, bu duyuruda, Sosyal Güvenlik Kurumuna Tebliğ ile devredilen hak sahiplerine ait 01 Ocak - 02 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen reçetelerin bedellerinin (fatura tarihi 02 Mayıs 2012 tarihi ve öncesine ait olması şartıyla) eczanelere, ilgili TSK ödeme birimi tarafından ödemesinin yapılacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI