E-REÇETE PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'nce Odamıza gönderilen yazı ve ekleri aşağıdadır.

Buna göre pilot uygulama esnasında dikkat edilecek hususlar özet olarak şöyledir ;


1) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmiş olan
e-reçetenin manuel çıktısı alınarak kaşe/ıslak imza ile hekim tarafından imzalanacak
ve hastaya ilaç temini amacıyla verilecektir
.

2) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ya da Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden e-reçete
oluşturulamadığı durumlarda manuel reçete oluşturma işlemine eskiden olduğu gibi
devam edilecektir.

3) Eczaneler; MEDULA Eczane ekranında yer alan e-reçete sorgu bölümünden reçete
sahibi kişinin TC Kimlik No ve E-Reçete No veya TC Kimlik No ve Takip No ile
e-reçeteyi görüntüleyecektir. Eczane ilgili reçeteyi sistem üzerinden seçerek reçete
kaydına devam edecektir.

4) Eczanedeki sonraki işlemler manuel reçeteyle yapılan işlemlerle aynıdır.

5) Eczaneler, hekim tarafından kaşe/ıslak imza ile imzalanmış e-reçete çıktısını ve reçete
eki belgeleri Kuruma eskiden olduğu gibi yine teslim etmeye devam edeceklerdir.

6) Eczane, MEDULA eczane sisteminde yer alan e-reçete sorgu bölümünden e
reçeteleri görüntüleme işlemi yaparak karşılayabileceği gibi önceden olduğu şekilde
reçete kayıt bölümünden de reçeteleri manuel kayıt ederek karşılayabilecektir.

7) Hekimin manuel kağıt ortamında yazdığı reçeteler, şuandaki mevcut uygulamada
olduğu şekilde eczaneler tarafından karşılanmaya devam edilecektir."
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA,

T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 07.06.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde ?1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında? başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda;

24.04.2012 tarihinde Eskişehir ve 02.05.2012 tarihinde Konya ilinde yapılan e-reçete pilot uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde e-reçete pilot uygulamasının ülke çapında yaygınlaştırılmasına karar verildiği,

E-reçete pilot uygulamasının 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 ise tüm illerde başlatılacağı,

E-reçete pilot uygulaması ile sağlık hizmet sunucularının otomasyonlarının 01.07.2012 tarihine kadar e-reçeteye uygun hale getirilmesinin hedeflenmekte olduğu, bu tarihe kadar uygulamanın 20.04.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr web adresinde yayınlanan "Eskişehir' de uygulanacak olan e-reçete uygulaması hakkında? başlıklı duyuruda belirtilen şekilde yapılacağı belirtilmekte olup,

Ayrıca 20.04.2012 tarihinde yayınlanan bu duyuruya ilaveten dikkat edilmesi gereken hususlar bildirilmektedir.

Duyurunun tam metni yazımız ekinde iletilmekte olup, konu Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında yapılmakta olan protokol revizyonu görüşmelerinde de değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter "


07.06.2012 tarihli duyuru için
http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/CtJ20120608110324FFF.pdf

20.04.2012 tarihli duyuru için
http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/3yo20120608110324GGG.pdf

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI