STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİNDE TEBEOS VE DİĞER ECZANE PROGRAMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği gibi, 2011 Yılı Kasım ayında yapılan ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firması tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, ilgili mevzuatta yapılan düzenlemeler doğrultusunda yapılması gereken işlemler, 11.05.2012 tarihinde
www.teb.org.tr de yayımlanan ?İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME? başlıklı duyurumuz ile bildirilmiş;

Bu duyurumuzda;

- TEBEOS ve diğer eczane otomasyon sistemlerinde, stok zararına ilişkin fatura düzenlenmesi konusunda gerekli güncelleme işlemlerinin tamamlanmakta olduğu ve en kısa sürede işleme alınacağı,

- Otomasyon sistemlerinde güncelleme işlemleri tamamlandıktan sonra, İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, eczaneler tarafından, bildirimde bulundukları ecza deposu/kooperatif şubesine fatura edileceği,

- Bu çerçevede yapılacak işlemlerle ilgili olarak, eczane otomasyon sistemlerinde güncellemelerin tamamlanmasının ardından, hangi tarihten itibaren fatura düzenlenebileceğinin duyurulacağı bilgisi verilmiştir. Meslektaşlarımızın, Stok Zarar Bildirimi sürecinde İTS'ye bildirdikleri ilaçların oluşturduğu stok zararlarının ecza depolarına fatura edilmesi için TEBEOS Programında gerekli güncelleme tamamlanmış, diğer eczane otomasyon yazılımları da güncellemeleri yayınlamaları konusunda bilgilendirilmiştir.

TEBEOS Programı kullanan meslektaşlarımız, uygulamaları gereken işlem adımlarını http://tebeos.teb.org.tr/stokzarar2011.php adresinden ulaşabileceklerdir.

Diğer eczane otomasyon yazılımları güncellemelerini ve yardım dosyaları da, bu haberde yapılacak güncellemeler aracılığıyla duyurulacaktır.

Gereği için tüm meslektaşlarımızın ve ilgili tarafların bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI