DAĞITIM SİSTEMİNDE BULUNAN 'C' GRUBU İLAÇLARININ ONAYLANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

İlgi (a): 23.03.2012 tarih ve 38.A.00.001275 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,
(b): 29.03.2012 tarih ve 38.A.00.001326 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,
(c): 30.03.2012 tarih ve 38.A.00.001336 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,
(d): 24.04.2012 tarih ve 38.A.00.001513 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız,
(e): 07.05.2012 tarih ve 38.A.00.001635 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız .

Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan ve 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren Protokolün 3.7 Maddesi ve Protokol eki EK-4 ile düzenlenen hükümler doğrultusunda kurulan sistemin uygulanması hakkında gerekli bilgilendirmeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ilgide kayıtlı yazılarımız ile duyurulmuştu.


Bilindiği gibi, Protokol eki EK-4 10. Maddesi-?Medula Eczane Programında bu sıralamaya tabi reçetelerin ayrı fatura edilmesi için gerekli düzenleme yapılır. Ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan yazılım programı ile sistemin sağlıklı işlemesinin takip ve kontrolü yapılır.? Şeklinde düzenlenmiş olup, Kurum ile yapılan görüşmelerde, bu madde gereğince, gerekli çalışmaların yapılarak C grubu ilaç listelerinin oluşturulduğu bildirilmiştir.


?C? Grubunda tanımlanan listeler Sosyal Güvenlik Kurumunca güncellenmiş olup, buna göre, 03.01 rapor kodu ile tanımlanan reçeteler, organ nakli sonrasında kullanılan reçeteler olarak ?C? Grubuna, 20.15-20.16-20.17-20.18-20.19 rapor kodu ile tanımlanan reçeteler ise, tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavisinde kullanılan ilaçları içeren reçeteler olarak ?C? grubuna aktarılmaktadır.

Bu düzenlemelere göre ayrıca, Medula Eczane Provizyon Sistemince, mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu ilaçlar, eritropoietin ve darbepoetin preparatları, diyaliz solüsyonları ile oral beslenme solüsyonlarını içeren reçeteler ilaç isimlerine göre ?C? Grubuna aktarılmaktadır. Bunların dışında kalan reçetelerin hak sahiplerinin T.C. Kimlik Numaralarının SPAS Sisteminde kayıtlı olması halinde söz konusu reçeteler otomatik olarak ?C? Grubuna aktarılmakta olup, sistemde reçete sahibi ya da reçetenin yazıldığı yer ile ilgili herhangi bir kayıt olmaması halinde dağıtımdaki diğer tüm reçeteler ?Sıralı Dağıtım Reçetesi? kutucuğunun eczacı tarafından işaretlenmesi sonrasında ?C? Grubuna aktarılmaktadır.


Özellikle yatan hasta reçetelerinin Medula Sistemine girişi esnasında, ?Sıralı Dağıtım Reçetesi? kutucuğunun eczacı tarafından işaretlenmesi sonrasında ?C? Grubuna aktarım işleminin gerçekleştirildiği hususuna dikkat edilmesi gerekmekte olup, yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler ise Medula Sistemine tanımlanana kadar manuel yolla girilmeye devam edilecektir.


SGK Medula Eczane Provizyon Sistemi?nin Mayıs ayı itibariyle ?C? Grubu içine attığı reçetelerde bulunan ilaçların, Birliğimizce bildirilen dağıtımı yapılan ilaç listelerinde ve dolayısıyla FarmaInbox Reçete Tevzi Dağıtım Programında bulunmaması halinde oda onayları Odalarca ve Temsilciliklerce manuel olarak yapılabilecek ve Mayıs ayına özgü FarmaInbox kotasına dahil edilmeyecektir.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI