ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN KURUMA SON TESLİM TARİHİ VE SÖZLEŞMELERİN ODALARA DAĞITIMI

38.A.00.001903
01.06.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

İlgi: 22.05.2012 tarih ve 38.A.00.001818 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü?nün, Birliğimiz ile Genel Müdürlük arasında imzalanmış olan protokolün son teslimi tarihi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına 18.05.2012 tarihinde gönderdiği B.03.0.CTE.0.00.27.207.99/6804/71200 sayılı yazısının, Birliğimize bildirim yapılmaksızın gönderilmesinden ötürü sözleşme basım sürecinin geciktiği hususunda Kuruma 22.05.2012 tarihli yazımız ile bilgi verildiği ve bu sözleşmelerin son teslim tarihinin 15.06.2012, 2011 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının ise 18.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olması hususunun Birliğimizce talep edildiği belirtilmişti.


Bunun üzerine, Kurum tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 29.05.2012 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.207.99/7196/76291 sayılı yazı Birliğimize de ulaştırılmış olup, bu yazıda, Birliğimizin 22.05.2012 tarihinde göndermiş olduğu yukarıda bahsi geçen yazısına istinaden hareket edilmesi istenmiştir.


Birliğimizin Kuruma yazmış olduğu bahsi geçen 22.05.2012 tarihli yazı ekte yer almakta olup, buna göre, eczanelerce imzalanarak Cezaevi Müdürlüklerine teslim edilecek olan bu sözleşmelerin son teslim tarihi 15.06.2012 olarak belirlenmiş olup, 2011 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranları ise 18.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.


2012 yılında yapılacak olan sözleşme yenileme işlemleri için Sözleşme Formları, 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Eczacı Odalarına gönderilmeye başlanacaktır.


Sözleşme formlarının üyelere satış fiyatı 50 TL olarak belirlenmiş olup, bilgilerinizi ve Odanızın sözleşme formu talebinin 60 günlük vadeli çek ekinde Birliğimize gönderilmesini saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI