2012 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİ VE SÖZLEŞME SON TESLİM TARİHİ

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA


Birliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü?ne gönderilen 27.04.2012 tarih ve 38.B.01.06.001569 sayılı yazımızda, Birliğimiz ile Genel Müdürlük arasında imzalanmış olan protokolün aynı hükümlerle devam etmesi ve eczanelerin Kurumlar ile yaptığı sözleşmelerin her sene yenilenmesinde hukuken fayda mütaalası söz konusu olduğundan, 2012 yılı için eski halini koruyacak şekilde sözleşmelerin bastırılması ve bölge eczacı odalarımızca dağıtımının gerçekleştirilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine, Birliğimize herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın Kurumca Cumhuriyet Başsavcılıklarına 18.05.2012 tarih ve B.03.0.CTE.0.00.27.207.99/6804/71200 sayılı bir yazı gönderilerek, yazımıza atıfta bulunulmuş ve sözleşmelerin son teslim tarihinin 01.06.2012 olduğu belirtilmiştir.


Ancak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderilmesinden önce Kurum tarafından Birliğimize herhangi bir bildirimde bulunulmadığından, sözleşme basım süreci gecikmiştir. Kuruma 22.05.2012 tarihinde yaptığımız yazılı başvuru ile, eczanelerce imzalanarak Cezaevi Müdürlüklerine teslim edilecek olan bu sözleşmelerin son teslim tarihinin 15.06.2012 olarak belirlenmesi, 2011 yılı hasılatlarına göre değişecek olan yeni iskonto oranlarının ise 18.06.2012 tarihinden itibaren geçerli olması talep edilmiştir.


2012 için sözleşme formları şu anda basım aşamasındadır. Sözleşme yenileme tarihiyle ilgili olarak ayrıca duyuru yapılacak olup, sözleşme formlarının, Haziran ayı başında Odalarınıza gönderileceği hususunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI