PERAKENDE SATIŞI İPTAL EDİLEN ALCAİNE STERİL OFT SOL %0.5 ADLI İLACIN İADE SÜRECİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA,

İlgi: a) 18.04.2011 tarih ve 37.A.00.005452 sayılı yazımız
b) 04.04.2012 tarih ve 38.A.00.001364 sayılı yazımız

Birliğimize Alcon Laboratuvarları Tic. A.Ş.?den gelen 18 Mayıs 2012 tarihli yazıda,

Ruhsatına sahip oldukları Alcaine Steril Oftalmik Solüsyon % 0.5 adlı müstahzarlarının Sağlık Bakanlığı?nın 29 Mart 2012 tarih ve 0040589 sayılı yazısı ile bildirdiği üzere Beşeri Tıbbi Ürünlerin Sınıflandırılmasına Dair Yönetrnelik?in, 9. Madde b bendi gereği eczanelerde perakende satışının iptal edildiği,

Ancak, bu karara rağmen Sağlık Bakanlığına bazı eczanelerin ürünü satmaya devam ettiği bilgilerinin ulaşması nedeniyle serbest eczanelerde (Hastane eczaneleri hariç) bulunması muhtemel ürünlerin firmalarına iade edildiğinde taraflarınca kabul edilmekte olduğu,

İlgili depolar aracılığıyla tüm serbest eczanelerin bu hususta bilgilendirildiği,

Daha önce iade ürünlerin firmaları tarafından son kabul günü olarak ilan edilmiş olan 05.05.2012 tarihinin 10.06.2012 olarak uzatıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI