07.06.2005 TARİHİNDE SSK İSTANBUL SAĞLIK İŞLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE YAPILAN TOPLANTI SONUCUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


1-Raporlarda hasta katılım payından muaftır ibaresi geçmiyorsa bu raporlar Devlet Hastanelerinden çıkarılmış olsa dahi kullanım raporu olarak değerlendirilecek ve katılım payları hastadan tahsil edilecektir.
2-Üniversite veya Uygulama ve Araştırma hastanelerinde asistanlığını yapan hekimlerin düzenlediği reçeteler mutlaka uzman hekim tarafından onaylanmalıdır.
3-Ayaktan tedavilerde reçete üzerinde 2 ayrı hekimin imza ve kaşeleri bulunmamalıdır.
4-Multivitaminler sadece 5 yaş altı ve 65 yaş üzeri hastalarda, kanser gebelik, şiddetli seyreden enfeksiyonlarda (pnomoni v.b. gibi) ve prospektüs endikasyonuna uygun olarak verilebilecektir. "vitamin eksikliği veya anemi gibi teşhislerde multivitaminler ödenmeyecektir.
5-Piyasada 28 tabletlik formu bulunan bir ürünün reçeteye tablet adedi belirtilmeden yazılması halinde 5 günlük tedavi dozunu karşılayacak daha düşük adetli muadili verilecektir. Eğer ilacın yanına 28 tb. ve uzun süreli tedavi yazılmış ise ilaç verilebilecektir.

SSK REÇETELERİNDE SIK KARŞILAŞILAN İADE GEREKÇELERİ

·Reçete ekinde Üniversite hastanesine sevk edildiğine dair sevk belgesi yok,
·Reçete ekinde provizyon çıktısı yok,
·Rapor fotokopisi eklenmemiş,
·Reçete seri numarası ile sağlık karnesi seri numaraları tutmuyor,
·Yatan hasta reçetesine yatış tarihi yazılmamış,
·Teşhis iş kazasına uymuyor "iş kazası belgesi" yok,
·Hasta bilgi formunda bilgiler eksik,
·Osteoporoz reçetesinde T skoru uygun değil,
·Provizyon alınan ilaçla, reçeteye eklenen küpür farklı (ucuz ilaç okutulup, pahalı ilaç verilmiş,
·Endikasyon uygun değil,
·Reçetede yazılan ilaç, provizyon alınan ilaç ve hastaya verilen ilaç ve hastaya verilen ilaç farklı,
·Barkod yapıştırılmamış
·Reçete üzerindeki tarih ile provizyon alınırken işlenen reçete tarihi farklı,
·Yeşil ve kırmızı reçeteler ile kan ürünü reçetelerinin alt bölümündeki, eczanenin doldurması gereken bilgiler (Kontrol No. v.b.) eksik,
·İşyeri hekimi reçetesinde eczacı odası onayı yok,
·Doktor kaşesinde görev yaptığı kurumun adı yok,
·Teşhis uygun değil,
·Reçeteye eklenen provizyon çıktısı başka hastaya ait,
·Reçeteye protokol numarası yazılmamış,
·Kullanım raporu, provizyon sistemine muafiyet raporu olarak işlenmiş,
·Reçete arkalarında eczacı kaşe ve imza yok.

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI