ECZANE FATURALARINDA ÖDEME KESİNTİLERİ

Sayı : 04.2005/153
Tarih : 08/06/2005

TC.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

SSK İstanbul Sağlık İşleri Kurtköy Reçete Kontrol Birimi tarafından, SSK'lı hastaların muafiyet raporlarında "%10-20 katılım payından muaftır" ibaresi yer almadığı gerekçesi ile eczane faturalarında ödeme kesintileri yapılmaktadır.
Oysaki; Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/1) madde 55 "İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesi" (Ek-5) bulunmakta ve provizyon sisteminde katkı payı alınmayacaktır.
İlimizdeki eczanelerin geçmişe dönük, SSK'lı hastaların ise geleceğe dönük mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Ecz. Bülent VAREL
BAŞKANGereği
1 - Çalışma ve Sosy. Güv. Bakanlığı
SSK Sağlık İşl. Gen. Md.lüğü İlaç ve Ecz. Daire Başkanlığı
2 - Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI