SSK 2005 YILI "TIP SÖZLEŞME REVİZYONU"

Sayı: 04.2005 / 154

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI
ANKARA

10.05.2005 TARİHLİ SSK 2005 Yılı "Tıp Sözleşme Revizyonu (4) ile sözleşmeli eczanelerin 01.07.2005 tarihi itibari ile faturaların bilgisayar ile kesileceği ve dip koçanlı faturaların kabul edilmeyeceği ön görülmüştür.
a) Vergi Usul Kanunu böyle bir zorunluluk getirmemektedir.
b) Reçetelerin bilgisayardan faturalandırılması için bir çok meslektaşımızın fatura basımı, yazıcı alımı veya yenilenmesi gibi zorunlu bir takım harcamalarda bulunması gerekmektedir,

Hiçbir Sosyal Güvenlik Kuruluşunda zorunlu olmayan bu uygulamanın geri çekilmesini, kaldırılmasını istiyoruz.

Gereği için bilgilerinize arz ederiz.

Ecz. Bülent VAREL
BAŞKAN

Gereği:
1-Çalışma ve Sosy. Güv. Bakanlığı
SSK Sağl. İşl. Gen. Md.lüğü İlaç ve Ecz. Daire bş.lığı
2-Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI