2010 Oda Aidatları

Sayı : 07.2010/

Konu : Yıllık Aidatlar Hk.

Sayın Üyemiz;

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.01.2010- 30.06.2010 dönemi için ( 0,057314 ) olduğu, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Kamu Personeline İlişkin Hükümleri 21. maddesi gereğince, 31.12.2009 gün ve 27449 sayılı (1Mükerrer) Resmi Gazete?de yayınlanmıştır.

Buna göre; Oda giriş, Oda yıllık aidatları ile Yardımlaşma Sandığı ve Afet Fonu aidatları aşağıda çıkarılmıştır.

Odamızın ve TEB?in en büyük gelir kaynaklarını üyelerimizden toplanan aidatlar oluşturmaktadır. Ayrıca yıllık aidatların ödenmesi yasal zorunluluktur ve o yılki aidatlarını ödemeyen üyelerimizin Oda ve Sandık hizmetlerinden yararlanamayacaklarını bir kez daha hatırlatır, yıllardır sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak meslek onuru ve gururu ile hizmet veren tüm meslektaşlarımıza 2010 yılının sağlık, başarı dolu günler getirmesini dilerim.

Ecz. Cenk KES

BAŞKAN

ECZANE ECZACISI AİDATLARI

TEB ODA AİDATI :

28,66 TL

TEB AFET FONU :

57,32 TL

ODA KATILIM PAYI:

343,92 TL

TEB YARD. SANDIĞI AİDATI:

85,98 TL

515,88 TL

FİRMA DEPO, MESUL MÜDÜR AİDATLARI

TEB ODA AİDATI :

14,33 TL

00.00.0000
464 Okuma

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI