2009 YILI SEÇİMLİ GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

Dünyadaki Global Ekonomik Kriz ülkemize gelmedi, teğet geçti diye bizleri kandırmaya çalışanlar, hani kriz teğet geçmişti ? o halde ? Orta Vadeli Mali Program?? ı neden açıkladınız ? Tabi bunun yanıtı olmayacak, çünkü ekonomik kriz her geçen gün daha ağır bir tablo olarak karşımıza çıkıyor.

Açıklanan ? Orta Vadeli Mali Program? ın tüm yükü her zaman olduğu gibi işçi memur ve emeklinin üzerindedir. Zaten çok zor koşullar altında olan, büyük bir bölümü açlık sınırında yaşam savaşı veren bu kesim deyim yerindeyse ölüme terk edilmektedir.

?Orta Vadeli Mali Program? ın içerisinde yer alan ilaç ve sağlık alanına ilişkin düzenlemelerin faturası ise eczacıya ve halkımıza ödettirilmeye çalışılmaktadır.

Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kanun?da yapılan değişiklik ile; jenerik ilaçlarda %80 olan referans fiyat tabanı %60?a indiriliyor. 20 yıldan eski ilaç statüsü kazanmış ve PFS?si 10 TL?nin üzerinde olan jenerik tüm ilaçlar da referans fiyat uygulaması %80? den %60?a indiriliyor.

Bu ne demek? %60?lık referans uygulaması ilaç fiyatlarında %15?lik bir düşüşe yol açacak, bunun karşılığında da eczacının eczanesinde rafta bulunan ilacı bedelsiz olarak kamulaştırılmış olacak. Aynı şekilde kamu kurum iskontosunun %11?den, %24?e çıkarılması eczacının üzerindeki iskonto yükünü bir misli arttıracaktır.

Biz yıllardır ilaç ucuz ve erişilebilir olmalıdır diyoruz ama bunu yaparken eczacının içinde bulunduğu durum iyi değerlendirilmeli ve zararı karşılanmalıdır.

Yine tasarruf adı altında Sağlık Uygulama Tebliği?nde bir sürü değişiklik yapılarak hastanın ilaca ulaşımı engellenmektedir.

Değerli Basın Mensupları , Sevgili meslektaşlarımız biz eczacılar toplumun ilaca erişmesinin önünde engel olacak her türlü tasarrufa karşıyız. İlaç gibi olmazsa olmaz bir ürünü sırf IMF istiyor diye tasarruf içerisine sokamazsınız, kaldı ki bugün kısıtladığınız ilaç ileride hastaya yetmez olur ve daha büyük bir masraf yapmak zorunda kalırsınız.

Evet sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması, nüfusun artması ve yaşlanması modern tedavi yöntemlerinin gelişmesiyle artan sağlık giderleri ülkemize ve vatandaşlarımıza ağır yükler getirmektedir. Ancak ilaca erişimin engellenmesiyle sağlanacak tasarruf, toplum sağlığını tehdit ettiği gibi uzun vade de tedavinin daha maliyetli ve yüksek olmasına yol açacaktır. Zamanında tedavi edilmemiş hastalıkların masraflarının yükseleceğini söylemek için kahin olmaya gerek yok.

Reçete göçünün çok sık yaşandığı ülkemizde ilacı kısarak değil, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirerek, iyileştirerek tasarruf sağlarsınız, yani kişiyi hasta olmaktan koruyarak bunu başarırsınız.

Sağlık Uygulama Tebliği?nde yapılan değişiklik ile muayene ücretlerinde artış yapıldı ve bunun tahsilat görevi de eczacıya verildi. Defalarca söyledik, biz muayene ücreti tahsildarlığı değil eczacılık hizmetini yerine getirmek istiyoruz.

1 Ekim 2009 tarihine kadar 2 TL.olarak uygulanan muayene katkı payı ücretleri;

· Birinci basamak Sağlık Kuruluşları ve Aile Hekimliklerinde 2 TL,

· İkinci ve üçüncü basamak Sağlık Kuruluşlarında 8 TL,

· Özel Sağlık Kuruluşlarında ise 15 TL oluyor.

Tek kelime ile ilaç için %10-20 olan katılım payını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız bir de muayene katkı payı olarak en az 2 , en çok ta 15 TL. ödemek zorunda bırakılıyor.

Sonuç olarak eğer gerekli tedbirler alınmazsa zaten büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan eczanelerin çok yakın bir süreçte büyük bir yıkıma uğrayarak kapanmak zorunda olacakları bir gerçektir. Ama bizim FEDA EDECEK TEK BİR ECZANEMİZ bile yok. Bu nedenle; Eczanelerin varlığını sürdürmesi için eczacı karlılığının ilaç fiyatlarında belirli bir oranda bağımsızlaştırılması, verilen eczacılık hizmetinin değerinin ve karşılığının tanımlanması, eczacıyı salt bir tacir olarak gören yaklaşımların terk edilmesi gerekmektedir.

Biz eczacılar artık çözüm bekliyoruz ve ARTIK YETER diyoruz. İlaçta tasarrufun bedelini eczanelerimizi kaybederek ödemek istemiyoruz.

39.BÖLGE EDİRNE ECZACI ODASI

Ecz. Bülent VAREL

BAŞKAN

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI