13.06.2009 TEB Edirne Bölge Toplantısı Konuşması

Sayın TEB Başkanım,

TEB II. Başkanım,

TEB Merkez Heyetimizin Değerli Üyeleri,

Sevgili Kırklareli, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanlarım ve Yöneticileri,

Sevgili Meslektaşlarım,

Basınımızın Güzide Temsilcileri sizleri Edirne Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Şahsım Adına selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.

Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği yörede kurulan Edirne; camileri, çarşıları, köprüleri, tarihi evleriyle ve özellikle de muhteşem Selimiye ile ülkemize gelenleri ilk karşılayan ve bir sınır kenti olma özelliğini en iyi yansıtan ilimizdir.

Serhat Şehri Edirne?mizin bu özelliklerinin yanında bir de Kırkpınar Efsanesi vardır. Eski geleneklerin korunduğu tarihi Kırkpınar Güreşleri her yıl Haziran ay?ının son haftası yapılır ve şehrimize ayrı bir güzellik katar.

Evet Sevgili Misafirlerimiz Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı Edirne?mizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz.

Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile : Bölgemizde de başlatılan Aile Hekimliği uygulaması, Yataklı Tedavi Kurumlarının özel hale getirilme çalışmaları, birçok yerde açılan özel hastane ve poliklinikler, Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında toplanması ve bir türlü bitirilemeyen birleşme olayı, ilaçta reklam tartışmaları, bizlerin OTC dediği tezgah üstü yani reçetesiz ilaç satılması için yapılan çalışmalar, 6197 sayılı Eczane ve Eczacılar Hakkındaki Kanun?da bizlerin, Eczacı Örgütlerinin istemleri dışında değişiklik çabaları,

Eczacı Örgütlerini yok sayan anlayış ile mücadele sürerken şimdi de karşımıza eczacı aleyhine sürekli değişen ilaç alım koşulları ileri süren ilaç sanayi çıktı.

Her şeyden önce üretici/ ithalatçı firmaların, eczacıları dikkate almadan, sadece kendi karlılıklarını düşünerek tek taraflı olarak ilaç alım koşullarını belirlemeleri, ilacı halka ulaştıran biz eczacıları maddi zorluklarla boğuşmak zorunda bırakmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında verdiği ilacının parasını 15 Haziran?da alacak olan eczacı ortalama 90 gün sonra Kurumdan geri ödemesini almaktadır.

Türkiye?de en çok satılan 100 ürünün pazar payının % 34,82 olduğu bu ürünlerin 57 tanesinin ticari iskontosunun 0 olduğunu, 28 tanesinin de vade süresinin 60 gün ve altında olduğu gerçeği de göz önüne alındığında Eczacının bu mali tabloyu taşıyamayacağı aşikardır.

Bu nedenlerle meslektaşlarımızın ilaç alım koşullarını tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. İlaç alımı yaparken 90 günün üzerinde vadesi ve ticari iskontosu olan ilaçlara yönelmeleri, ilaç alımlarını asgari seviyeye indirmeleri, stoklu çalışmadan uzaklaşmaları, firma kampanyalarına katılmamaları, Yüzde 7 ticari iskontoları uygulamayan ilaç firmalarının yerine, yüzde 7 ticari iskontoları ve SGK ödemelerine uygun vadeyi veren ilaç firmalarının eşdeğer ilaçlarını hastalarımıza vermelerini öneriyoruz.

Unutmayalım ki eşdeğer ilaç; orijinal ilaç ile aynı etkinliğe ve güvenirliğe sahip olan ama daha ucuz ve ekonomik olan ilaçtır.

Sevgili meslektaşlarım Eczacılık mesleğinin sorunlarını burada tartışacağız. Bunlardan bir tanesinin de çok kısa bir süre sonra uygulamaya sokulmak istenen İlaç Takip Sisteminin olacağını düşünüyoruz.

Sahte ilaç ve küpür?ün önüne geçecek olan İlaç Takip Sistemi mevcut hali ile eczanelerimizde yeni bir kaos ortamına yol açması, yeni mali külfetler getirmesi, İTS?nin getirdiği tüm yatırımın eczacının yerine getirecek olması, sistem içerisinde olması gereken unsurların tamamının olmaması, zaten çok zor çalışan SGK provizyon sistemi ile birlikte uygulanmak istemesi önümüzdeki sürecin zorlu ve çetin geçeceğinin habercisi olarak karşımızda duruyor.

Bu koşullar altında dahi mesleğimizi yapan, insanlarımızın ilaca ulaşması için 24 saat özveri ile kesintisiz Sağlık Hizmeti sunan tüm meslektaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

39.BÖLGE EDİRNE ECZACI ODASI

ECZ. BÜLENT VAREL

BAŞKAN

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI