15.06.2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ UYGULAMALAR

34.A.00.08410
Ankara, 02.06.2005

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA


2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı 09.02.2005 tarih ve 25722 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28'nci maddesinin (r) bendi ile 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10'uncu maddesinde yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Talimatta bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış ve 31 Mayıs 2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete'de Tebliğ olarak yayımlanan ve 31.05.2005 tarih 34.A.00.08291 sayılı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuştur.

Tebliğ ile yapılan uygulama değişiklikleri aşağıda belirtilmekte olup, bu uygulamalar için başlangıç tarihi 15.06.2005 tir. Bilgilerinizi ve üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılmasını rica ederim.Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Ek dosya için tıklayınız...

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI