E-REÇETE UYGULAMASI BAŞLADI

Eczacılarımızın bugünden itibaren (15.01.2013), e-reçete karşılanması esnasında 07.01.2013 tarihli duyurudaki uyarılara dikkat etmeleri gerekmektedir.

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 09.01.2013 tarih ve 3898 sayılı yazımız

İlgide kayıtlı yazımız ile, e-reçete uygulaması ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlamış olduğu duyuru iletilmiş ve eczaneler tarafından hangi durumlarda manuel reçetelerin kabul edileceği bildirilmişti.

Birliğimiz yetkilileri tarafından SGK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde;

1. Manuel reçete giriş ekranının kapatılmayacağı, buradan sadece Kurumun 07.01.2013 tarihinde yapmış olduğu duyuruda belirtilen istisnai durumlardaki(Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, işyeri hekimliklerinde, verem savaş dispanserlerinde, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmeti birimlerinde, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1., 2., ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler, majistral ilaç içeren reçeteler, kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçları içeren reçeteler , yabancı ülkelerle yapılan "Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri" kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişilere düzenlenen reçeteler, Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler, acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler, aile hekimlerinin "gezici sağlık hizmeti" kapsamında düzenledikleri reçeteler, evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler, MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler, (Bu duyurunun 3 üncü maddesinde belirtilen diğer durumlarda düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır)) reçetelerin karşılanabileceği iletilmiştir.

2. Herhangi bir nedenle sistemlerin çalışmaması nedeniyle manuel olarak yazılan reçetelerde ise duyuruda belirtilen“Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir”şeklindedoktorun el yazısı ile yazılmış veya bu ibareyi içeren kaşenin basılarak imzalanmış olmasına dikkat edilerek karşılanması gerektiği, bu şekilde karşılanan reçetenin kaydı sırasında sistemin eczacıyı uyaracağıbelirtilmiştir.

Eczacılarımızın yarından itibaren (15.01.2013), e-reçete karşılanması esnasında 07.01.2013 tarihli duyurudaki uyarılara dikkat etmeleri gerekmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI