Yardımcı Eczacılık 2019 yılı Üçüncü Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

Değerli Meslektaşlarımız,

Her yardımcı eczacılık başvuru ve yerleştirme döneminde, başvuru sahipleri için yeniden kullanıcı adı ve şifre oluşturulacağı için, yeni başvuru ve yerleştirme döneminde başvuru yapmak isteyen meslektaşlarımızın, aşağıdaki süreç doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

.

2019 Yılı için Üçüncü Başvuru Yerleştirme Takvimi;

*08-19 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Bölge Eczacı Odaları tarafından, yardımcı eczacı adaylarının ön kayıt başvurularının alınması ve ön kayıt sonrasında başvuru sahiplerine tercih ekranı için kullanıcı adı ve şifrelerinin imza karşılığında verilmesi,

*22-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Türk Eczacıları Birliği tarafından açılacak ekran aracılığıyla adayların il tercih başvurularının gerçekleştirilmesi,

*26 Temmuz 2019, yapılan başvurular doğrultusunda yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların duyurulması" şeklindedir.

.

Başvuru takvimi gereğince; Bölge Eczacı Odalarımız, ön kayıt işlemlerini, 08 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle başlayacaktır. Ön kayıt işlemleri, 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 17:00'ye kadar devam edecektir.

.

Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen meslektaşlarımız, diploma/geçici mezuniyet belgesi ve kimlik belgesi ile, ön kayıt yaptırmak üzere kendilerine en yakın Bölge Eczacı Odasına başvurabilecektir.

.

Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar metninin "Yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczanelere ilişkin ciro limitinin Kurum tarafından belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar" başlıklı 6 ncı maddesinin (1) nolu bendi şu şekildedir:

"MADDE 6- (1) Kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci eczacı çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler ve bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca mesul müdürle birlikte çalışan eczane sahipleri; bu kişilere ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir."

Bu düzenleme doğrultusunda, aşağıdaki tanımlı olan eczaneler, bu kişilere ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda değildir.

Eczanesinde, kendi isteği ile veya reçete/ciro kriterine tabi olarak ikinci bir eczacı çalıştıran eczaneler ile yardımcı eczacı çalıştıran eczaneler, ·

Usul ve Esasların 5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca mesul müdürle birlikte çalışan eczane sahipleri, "((6) Vereseli eczaneler bakımından, 2013 yılı ve sonrasında eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanan varis, eczacılık fakültesinden mezuniyeti akabinde yardımcı eczacılığını tamamlamak zorundadır. Yardımcı eczacılık sırasında geçen süre eczacılık tahsilini bitirinceye kadar geçen süre olarak kabul edilir. Kişinin, yardımcı eczacılığını cirosuna bakılmaksızın varisi olduğu eczanede, eczane mesul müdürünün sorumluluğunda çalışarak tamamlaması esastır. Ancak kendisi bulmak koşulu ile bir başka eczanede de yardımcı eczacılık yapabilir."

Yardımcı Eczacı Ön Kayıt Başvurusu yaparak, il tercihi aşamasında tercihte bulunacak olan meslektaşlarımızın, yardımcı eczacı olarak çalışacakları eczanelere yerleştirilmesi aşamasında, Eczacı Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan eczane çalışanları bilgileri esas alınacaktır.

.

Bu nedenle, Eczacı Bilgi Sisteminde, eczacı çalıştırmakta olan eczanelerle ilgili kayıtlarınızın güncel tutulması; bölgemizde, eczanede fiilen çalışan ama Eczacı Bilgi Sistemi'ne kayıt edilmemiş eczacı ve yardımcı eczacılar varsa bunların kayıtlarının mutlaka yapılması; yukarıda konu edilen maddeye göre ilaveten yardımcı eczacı çalıştırmak zorunda olmayan meslektaşlarımızın, yerleştirmede esas alınacak listeye dahil edilmemesi açısından çok önemlidir.

.

EDİRNE ECZACI ODASI
Yönetim KURULU

EDİRNE ECZACI ODASI

EDİRNE ECZACI ODASI